isiqhamo / iziqhamo - fruit(s)

Xhosa English français
i-Apile / ama-Apile apple(s) pomme(s)
iPere / amaPere pear(s) poire(s)
iPlam / iiPlam plum(s) prune(s)
iPesika / iiPesika peach(es) pêche(s)
i-Apilkosi apricot l'abricot
i-Orenji / ii-Orenji orange(s) "
grapefruit le pamplemousse
iLamuni lemon le citron
umxoxozi / imixoxozi melon(s) "
iVatala / amaVatala watermelon(s) pastèque(s)
iqunube / amaqunube berry / berries baie(s)
iGuzibhele / iiGuzibhele gooseberry / gooseberries groseille(s) à maquereau
iTsheri cherry la cerise
idiliya / iidiliya grape(s) raisin(s)
ikhiwane / amakhiwane,
ifiya / amafiya
fig(s) figue(s)
inqoba / iinqoba nut(s) noix
indongomane / amandongomane peanut(s) cacahuète(s)
coconut la noix de coco
iPayina / iiPayina pineapple(s) ananas
iBhanana / iiBhanana banana(s) banane(s)
iMengo / iiMengo mango(es) mangue(s)
iGwava guava la goyave